RTX 8663

Stacja bazowa RTX 8663

Stacja bazowa IP DECT przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw, do 254 stacji bazowych i do 1000 słuchawek w systemie. Szybkie i sprawne przełączanie rozmów między bazami. Baza umożliwia synchronizację po LAN i powietrzem (over the air). Pozwala to na większe rozproszenie stacji w całym systemie – poziomy sygnałów z dwóch baz, nie muszą już tak mocno na siebie zachodzić, aby uzyskać bezproblemowe przekazywanie rozmowy między bazami tzw handover. Synchronizacja po LAN ma także zastosowanie przy mniejszym zagęszczeniu stacji w budynkach o ścianach ze słabą przenikalnością fal radiowych (grube mury, śluzy itp). Bazy RTX8663 mogą współpracować z innymi bazami RTX.

 

Gwarancja: 24 miesiące

Z kim współpracujemy